Vítejte na stránkách.

Jsme firma zabývající se technickým vybavením budov.

Patří sem - výroba, dodávka, montáž a servis vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a zařízení pro měření a regulaci. Okrajově se zabýváme i dalšími činostmi, pokud je potřebujeme pro komplexní dodávku. Sem patří - zámečnické práce - především svařování konstrukcí pod VZT a klimatizační jednotky, topenářské práce - dopojování VZT jednotek na směšovací uzly ÚT a montáž rozvodů topení, instalaterké práce - montáž odvodů kondenzátu od klimatizačních jednotek, případně montáž rozvodů vody a kanalizace, elekrikářské práce - montáž přívodních napájecích kabelů pro rozvodnice M&R a klimatizační jednotky. Další naší činností je montáž a pravidelné revize protipožárních klapek (PPK)

Firma vznikla v roce 1997 a v dnešní době má pobočku v Praze a Brně. Spolupracuje stabilně s několika stavebními firmami, a firmami pracujícími v oboru VZT a klimatizace, coby subdodavatel. Dnes jsou to především firmy Termomont s.r.o. a BSH klima s.r.o., v minulosti třeba firmy Nickel GmbH a Inkotech s.r.o. Spolupracujeme i se spoustou sokromých osob, především v oblasti montáží a servisu malých klimatizačních jednotek.

Více se dozvíte v záložkách v levém menu.